SEWA, a.s. je riadnym členom  

 


 SEWA, a.s. je držiteľom nasledovných certifikátov systémov manažérstva: