Prihlásenie do nového informačného systému SEWA – PRODEX:
(pre členov – zadávanie hlásení, zmenu údajov...)

https://prodex.erp-recycling.org/?language=skPrihlásenie do nového informačného systému SEWA – FLEX:
(logistika - zadávanie žiadostí o odvoz, prehľad odvozov, doklady)

https://www.flex11.org/login.phpPrihlásenie pre zberové spoločnosti :

 

 
Vyplňte užívateľské meno a heslo