FORMULÁR NA ODVOZ ELEKTROODPADU

Názov spoločnosti
IČO
Ulica
Mesto / Obec
PSČ

Miesto nakládky (pokiaľ je iné ako sídlo spoločnosti)

Názov spoločnosti
Ulica
Mesto / Obec
PSČ

Kontaktné údaje

Meno, Priezvisko, Titul
Telefón
Mobil
E-mail

Údaje o odovzdaných elektrozariadeniach

Názov elektrozariadenia Množstvo v ks Množstvo v kg

Poznámka

Možnosť zmluvnej spolupráce

V prípade že so spoločnosťou SEWA, a.s. podpíšete Zmluvu o zabezpečení odberu elektroodpadu (zmluva k nahliadnutiu TU), máte nárok na finančnú odmenu. Zmluvu Vám vystavíme a odošleme poštou po vyplnení registračného formulára.

Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

Možnosť na výber

Odvoz a likvidácia prostredníctvom našej spoločnosti je bezplatná. Všetky náklady hradíme my. Odvoz Vám zabezpečíme do 7 pracovných dní. O termíne odvozu Vás budeme telefonicky informovať. Z Vašej strany je len povinnosť naložiť elektroodpad do auta. Po ukončení mesiaca Vám bude zaslaný e-mailom doklad o tom, že Váš elektoodpad bol ekologicky zlikvidovaný.